Aktualności

Prace OLiJP – informacja

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

PRZYPOMINAMY: Prace uczestników OLiJP wraz z dokumentacją prosimy przesłać do 7 grudnia 2022 roku w wersji tradycyjnej na adres Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój A6.21) oraz w wersji elektronicznej w postaci skanów na adres e-mail: olijp.katowice@gmail.com

Każdego ucznia, którego praca została wysłana do KO w Katowicach, obowiązuje rejestracja na platformie olijp.pl.

dodano 10 listopada 2022

Zeszłoroczne tematy i test językowy OLiJP

Szanowni Uczniowie i Nauczyciele,

za Komitetem Głównym przekazujemy zeszłoroczne tematy i test językowy, z którymi zmagali się uczestniczy OLiJP.

Tematy literackie z etapu okręgowego:
 
Tematy z zawodów centralnych:
dodano 10 listopada 2022

Portal Academica

Tak jak w latach poprzednich, lektury proponowane na zawody I stopnia OLiJP, a w miarę możliwości także na zawody kolejnych etapów, będą dostępne w portalu Academica Biblioteki Narodowej w Warszawie. Portal Academica jest dostępny z komputera każdej biblioteki szkolnej, gminnej, osiedlowej itp. po bezpłatnym zarejestrowaniu w Bibliotece Narodowej. Szczegóły na stronie https://academica.edu.pl/.

dodano 2 października 2022

Terminy i tematy LIII OLiJP

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi terminami i tematami LIII OLiJP. Prace uczniów prosimy przesłać do 7 grudnia 2022 roku w wersji tradycyjnej na adres Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, pokój A6.21) oraz w wersji elektronicznej w postaci skanów na adres e-mail: olijp.katowice@gmail.com

dodano 30 września 2022

Odznaczenia dla członków Komitetu Okręgowego w Katowicach

Z przyjemnością informujemy, że 3 czerwca 2022 roku przewodniczący Komitetu Okręgowego w Katowicach, prof. dr hab. Marian Kisiel, odebrał Złoty Krzyż Zasługi, a członkowie naszego zespołu: prof. dr hab. Mariola Jarczyk, dr hab. prof. UŚ Piotr Bogalecki, dr hab. prof. UŚ Dorota Fox, dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska, dr hab. prof. UŚ Beata Mytych-Forajter, dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara, dr hab. prof. UŚ Małgorzata Wójcik-Dudek oraz dr Magdalena Kokoszka – Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Odznaczenia zostały przyznane w uznaniu zasług jurorów Komitetu Okręgowego, których praca służy popularyzacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i wiedzy o teatrze.
 
Wszystkim wyróżnionym bardzo serdecznie gratulujemy!
dodano 3 czerwca 2022

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Z przyjemnością informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, na wniosek Przewodniczącego Komitetu Okręgowego w Katowicach, postanowił przyznać Medal Komisji Edukacji Narodowej następującym członkom Komitetu:

prof. dr hab. Marioli Jarczyk
dr hab. Piotrowi Bogaleckiemu, prof. UŚ
dr hab. Dorocie Fox, prof. UŚ
dr hab. Aleksandrze Janowskiej, prof. UŚ
dr hab. Beacie Mytych-Forajter, prof. UŚ
dr hab. Aleksandrze Niewiarze, prof. UŚ
dr hab. Małgorzacie Wójcik-Dudek, prof. UŚ
dr Magdalenie Kokoszce

Odznaczenia zostały przyznane w uznaniu zasług jurorów Komitetu Okręgowego, których praca służy popularyzacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i wiedzy o teatrze.

dodano 8 października 2020

Prof. dr hab. Marian Kisiel uhonorowany Medalem im. Mariana Mikuty „Zasłużonemu Dla Kultury Teatralnej”

15 listopada 2019 roku w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu podczas promocji książki Pergamin wspomnieńprof. dr hab. Marian Kisiel został uhonorowany medalem im. Mariana Mikuty „Zasłużonemu Dla Kultury Teatralnej”. Odznaczenie zostało wręczone w imieniu Zarządu Oddziału Województwa Śląskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej przez prof. dr hab. Ewę Kosowską. Medal ten to jedno z najważniejszych odznaczeń w polskim teatralnym ruchu amatorskim.

Marian Kisiel – przewodniczący Komitetu Okręgowego w Katowicach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, badacz literatury polskiej XX wieku, krytyk literacki, tłumacz, poeta. Członek m.in. Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Zajmują go takie tematy, jak: historia literatury jako nauka o literaturze, kultura literacka jako wyzwanie rzucone socjologii lektury, krytyka literacka jako wyznanie autobiograficzne, literatura emigracyjna jako splot programów i postaw ideowych, poezja jako doświadczenie. Opublikował kilkanaście książek, ostatnio w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Ananke i Polska. O liryce Zdzisława Stroińskiego (2010), Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych (2013), Critica varia (2013), Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych (2015).

 

dodano 15 listopada 2019

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Z przyjemnością informujemy, że Minister Edukacji Narodowej na wniosek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego postanowił przyznać Medal Komisji Edukacji Narodowej następującym członkom katowickiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

 1. dr hab. prof. UŚ Joannie Kisiel
 2. dr hab. Marii Barłowskiej
 3. dr hab. Grażynie Maroszczuk
 4. dr hab. Marcie Tomczok
 5. dr Ewie Bartos
 6. dr Katarzynie Niesporek

Odznaczenia zostały przyznane w uznaniu zasług jurorów Komitetu Okręgowego, których praca służy popularyzacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i wiedzy o teatrze.

Odznaczenia zostaną wręczone 12 czerwca 2019 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, podczas gali zakończenia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

dodano 6 czerwca 2019

Złote odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”

Miło nam poinformować, że Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wniosek Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach postanowił przyznać złote odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” następującym członkom Komitetu Okręgowego w Katowicach:

 1. dr hab. prof. UŚ Joannie Kisiel
 2. dr hab. Marii Barłowskiej
 3. dr hab. Iwonie Gralewicz-Wolny
 4. dr hab. Aleksandrze Janowskiej
 5. dr hab. Beacie Mytych-Forajter
 6. dr Ewie Bartos
 7. dr Magdalenie Kokoszce
 8. dr. Kazimierzowi Martynowi
 9. dr Katarzynie Niesporek
 10. dr Annie Tramer

Odznaki zostały przyznane w uznaniu zasług jurorów Komitetu Okręgowego, których praca służy popularyzacji idei uniwersytetu otwartego, czego wyrazem są liczne wykłady dla uzdolnionych uczniów, pragnących wziąć udział w Olimpiadzie lub chcących poszerzyć własne horyzonty poznawcze. 

dodano 28 marca 2019

Profesor Marian Kisiel uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury

 

6 września 2018 roku w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyło się wręczenie nagród Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.

Wśród uhonorowanych znalazł się prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – przewodniczący Komitetu Okręgowego w Katowicach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, kierownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, historyk i krytyk literacki, poeta, autor 17 książek naukowych i krytycznoliterackich, 14 zbiorów poezji, redaktor naukowy ponad 50 książek zbiorowych, promotor literatury powstającej na Śląsku. Nagroda została wręczona „za działalność twórczą i pracę na rzecz wzmocnienia Katowic jako ważnego ośrodka twórczości literackiej i badań nad literaturą”.

Wyróżnieni zostali także Józef Skrzek oraz Joanna Bronisławska. Nagrody laureatom wręczył Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

dodano 7 września 2018