Aktualności

Harmonogram części ustnej zawodów II stopnia OLiJP

Harmonogram zawodów – cz. ustna zawodów II stopnia OLiJP –  POBIERZ

dodano 4 marca 2021

Informator dla uczestnika części pisemnej zawodów II stopnia OLiJP

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem dla uczestnika części pisemnej zawodów II stopnia OLiJP.

dodano 3 lutego 2021

Część pisemna zawodów II stopnia

Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w porozumieniu z Komitetami Okręgowymi i z akceptacją MEiN, podjął decyzję o przeprowadzeniu zawodów II stopnia (okręgowych; zarówno części pisemnej, jak i ustnej) drogą zdalną z wykorzystaniem narzędzi Google. Zawody II stopnia (okręgowe) zostaną przeprowadzone w terminach podanych przed rozpoczęciem roku szkolnego, tj. 13 lutego (pisemne) i 6 marca (ustne) 2021 roku. 

Uczestników części pisemnej zawodów II stopnia  prosimy o zalogowanie się na swoje konta i wpisanie numeru telefonu (miejsce na numer znajdą Państwo w zakładce „Moje konto” -> „Edycja” -> „Dane osobowe”). 

dodano 3 lutego 2021

Życzenia świąteczne

dodano 23 grudnia 2020

Informacja Przewodniczącego KO OLiJP, prof. Mariana Kisiela

Szanowni Państwo,

w związku z listem Przewodniczącego Komitetu Głównego OLiJP, prof. Tomasza Chachulskiego, informuję, że Komitet Okręgowy w Katowicach oczekuje przesłania prac olimpijskich wraz z wymaganą dokumentacją zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej.

Prace w formie elektronicznej należy przesłać do 4 grudnia 2020 roku na adres e-mail: olijp.katowice@gmail.com, z kolei prace w formie tradycyjnej należy dostarczyć nie później niż do 31 grudnia 2020 roku do siedziby Komitetu Okręgowego na następujący adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego
pl. Sejmu Śląskiego 1
40–032 Katowice
pokój 418

Z wyrazami szacunku,
Marian Kisiel

dodano 20 listopada 2020

List Przewodniczącego KG OLiJP, prof. Tomasza Chachulskiego

Szanowni Państwo
– Olimpijczycy i Nauczyciele uczestników Olimpiady Polonistycznej.

Z uwagi na panującą w Polsce epidemię wirusa Covid-19 zbieranie prac z zawodów szkolnych LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego powinno się odbyć z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, a przede wszystkim z unikaniem bezpośredniego kontaktu, musimy jednak zachować także dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

Dlatego proponujemy następujące rozwiązania:  

– prace można przesłać w wersji elektronicznej; wówczas nauczyciel (lub szkoła) przesyła do KO drogą elektroniczną: pracę ucznia w pdf-ie (skan w przypadku pracy napisanej ręcznie), podpisane i zeskanowane recenzje nauczycieli oceniających oraz podpisany tylko przez przewodniczącego komisji szkolnej i zeskanowany protokół wraz z opisowym sprawozdaniem. Pracę można przesłać na e-adres podany przez Komitet Okręgowy, a od przyszłego tygodnia także poprzez serwis olijp.pl Ta druga droga będzie wymagała od nauczyciela wcześniejszej rejestracji w serwisie olijp.pl

– prace można przesyłać także w sposób tradycyjny (pocztą lub składając w sekretariacie wskazanej przez Komitet Okręgowy instytucji);

– niezależnie od wyboru sposobu dostarczenia prac, zgodnie z harmonogramem LI OLiJP należy je przesłać do 4 grudnia 2020 r. 

Ponieważ prace z etapu szkolnego są archiwizowane, w przypadku przesłania drogą elektroniczną prosimy o nadesłanie pracy także w formie papierowej – w terminie późniejszym, nie później niż do 31 grudnia 2020 r., na adres właściwego Komitetu Okręgowego.

Korzystając z okazji uprzejmie informuję, że przygotowujemy się do przeprowadzenia Olimpiady w ustalonych i podanych wcześniej terminach. Jeśli sytuacja się poprawi, zawody przeprowadzimy w sposób tradycyjny – w szkołach i na uniwersytetach, jeśli jednak epidemia się utrzyma, przygotowujemy się do zdalnego przeprowadzenia zawodów zarówno II, jak i III stopnia. O wszystkich zmianach i nowych rozwiązaniach będziemy Państwa informowali  z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do 15 stycznia 2021 r.

Wszystkim życzymy dużo, dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Chachulski
Przewodniczący OLiJP

dodano 20 listopada 2020

Kondolencje dla prof. dr hab. Marioli Jarczyk

dodano 6 listopada 2020

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Z przyjemnością informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, na wniosek Przewodniczącego Komitetu Okręgowego w Katowicach, postanowił przyznać Medal Komisji Edukacji Narodowej następującym członkom Komitetu:

prof. dr hab. Marioli Jarczyk
dr hab. Piotrowi Bogaleckiemu, prof. UŚ
dr hab. Dorocie Fox, prof. UŚ
dr hab. Aleksandrze Janowskiej, prof. UŚ
dr hab. Beacie Mytych-Forajter, prof. UŚ
dr hab. Aleksandrze Niewiarze, prof. UŚ
dr hab. Małgorzacie Wójcik-Dudek, prof. UŚ
dr Magdalenie Kokoszce

Odznaczenia zostały przyznane w uznaniu zasług jurorów Komitetu Okręgowego, których praca służy popularyzacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i wiedzy o teatrze.

dodano 8 października 2020

Terminy LI OLiJP

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi terminami LI OLiJP.

dodano 7 września 2020

Złote odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”

 
Miło nam poinformować, że Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wniosek JM Rektora, postanowił przyznać złote odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” członkom Komitetu Okręgowego. Wyróżnieni zostali:
 
prof. dr hab. Mariola Jarczyk
dr hab. prof. UŚ Piotr Bogalecki
dr hab. prof. UŚ Małgorzata Wójcik-Dudek
dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara
dr hab. prof. UŚ Beata Popczyk-Szczęsna
 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
dodano 23 kwietnia 2020