Komitet

Komitet Okręgowy w Katowicach OLiJP
na kadencję 2020-2022:


Przewodniczący:

prof. dr hab. Marian Kisiel


Sekretarze:
dr hab. prof. UŚ Ewa Bartos
dr Katarzyna Niesporek  


Członkowie:

prof. dr hab. Elżbieta Dutka
prof. dr hab. Mariola Jarczyk
dr hab. prof. UŚ Maria Barłowska
dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska
dr hab. prof. UŚ Joanna Kisiel
dr hab. prof. UŚ Grażyna Maroszczuk
dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara
dr hab. prof. UŚ Jan Piotrowiak
dr hab. prof. UŚ Beata Popczyk-Szczęsna
dr hab. prof. UHP Joanna Warońska
dr hab. prof. UŚ Małgorzata Wójcik Dudek
dr Magdalena Kokoszka
dr Elżbieta Wróbel