Komitet

Komitet Okręgowy w Katowicach OLiJP
na kadencję 2022-2025:


Przewodniczący

prof. dr hab. Marian Kisiel


Sekretarze
dr hab. prof. UŚ Ewa Bartos
dr Katarzyna Niesporek-Klanowska 


Członkowie

prof. dr hab. Elżbieta Dutka
prof. dr hab. Mariola Jarczyk
prof. dr hab. Aleksandra Niewiara 
prof. dr hab. Artur Regiewicz
dr hab. prof. UŚ Maria Barłowska 
dr hab. prof. UŚ Piotr Bogalecki 
dr hab. prof. UŚ Ireneusz Gielata 
dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska 
dr hab. prof. UŚ Joanna Kisiel 
dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk 
dr hab. prof. UŚ Danuta Krzyżyk 
dr hab. prof. UŚ Grażyna Maroszczuk
dr hab. prof. UŚ Beata Mytych-Forajter 
dr hab. prof. UŚ Beata Popczyk-Szczęsna 
dr hab. prof. UŚ Bożena Szałasta-Rogowska
dr hab. prof. UJD Joanna Warońska-Gęsiarz
dr hab. prof. UŚ Małgorzata Wójcik Dudek
dr hab. prof. UJD Artur Żywiołek
dr Aneta Głowacka
dr Magdalena Kokoszka
dr Ewelina Mika
dr Karolina Starnawska
dr Elżbieta Wróbel